VI TAR INGEN RISK MEN VI TAR DEN STÖRSTA RISKEN

 

PSG tar ingen finansiell risk i projektet utan vi arbetar tillsammans med dig som Byggherre mot en gemensamt överenskommen byggkostnadsbudget. Detta innebär att storleken på vårt arvode är avsevärt lägre än vid ett mer traditionellt genomförande där den finansiella risken absorberas av byggaren.


Om det finns ett önskemål från din sida att även PSG ska ta en del av den finansiella risken, som alltid är förknippad med genomförandet av byggprojekt, kan vi erbjuda ett kostnadsincitament där vi riskerar ett belopp motsvarande vår vinst i projektet. Kostnaden för vår personal som är involverad i projektet utgörs alltid av en fast kostnad och ingår som en projektkostnad.


Eftersom vi arbetar tillsammans med dig som Byggherre och med fullt öppen redovisning finns det inga hemligheter i projektet. Vi redovisar var varje krona du betalar är placerad i den färdiga byggnaden.


Alla som någon gång har varit med om att genomföra ett byggprojekt vet att det är en svår och komplex uppgift som kräver stor erfarenhet. Om vi mot förmodan skulle tappa kontrollen och styrningen på projektet kommer detta omgående att synas och vår framtid som företag är starkt ifrågasatt. Vi riskerar inga pengar men vi riskerar vårt varumärke.

Tillbaka