VI TILLFÖR NÅGOT MEN VI TILLFÖR INGET

 

Vi tillför byggprojektet en struktur som möjliggör en optimering av den färdiga byggnaden. Med en aktiv kostnadsstyrning genom samtliga projektskeden i kombination med vår dokumenterade byggerfarenhet utvärderar vi alternativa tekniska och estetiska lösningar tills projektet uppfyller uppsatta mål avseende kostnad och utformning. Efter beslut om byggstart uppför vi byggnaden med vår produktionsledning som säkerställer att samtliga mål avseende tid, kostnad och kvalitet innehålls.


Men vi tillför inga ytterligare resurser till projektet utan våra resurser återfinns vid ett mer traditionellt förfarande såväl i entreprenörs- som i konsultorganisationerna. Vi bryter ut de styrande funktionerna ur byggprocessen och tillför dem till Din projektorganisation.

 

Tillbaka