VARJE BYGGPROJEKT ÄR UNIKT
MEN ÄNDÅ ÄR ALLA BYGGPROJEKT LIKA

 


Varje byggprojekt har sina krav och förutsättningar vilket gör att varje byggprojekt är unikt.

Oftast finns det krav från myndigheter och från den verksamhet som ska rymmas i den färdiga byggnaden. Förutsättningar utgörs av yttre faktorer såsom klimat och grundläggningsförhållanden.

Oavsett vilka krav och förutsättningar det rör sig om är alla projekt lika i ett avseende, nämligen strukturen som krävs för att kunna genomföra ett lyckat byggprojekt. Samtliga projekt kan indelas i ett antal skeden som är lika för alla byggprojekt.

Projektstyrningsgruppen hjälper Dig som byggherre genom projektets samtliga skeden från Förstudiens tidiga skisser tills byggnaden är färdig och Förvaltningen tar vid.

Tillbaka