VI ANPASSAR OSS INTE MEN VI ÄR MYCKET FLEXIBLA

 

Till skillnad mot många av våra konkurrenter anpassar vi inte oss efter projektets förutsättningar. Om inte förutsättningarna finns för att driva projektet i enlighet med vårt PSG - Åtagande så tackar vi nej. Vi arbetar bara med projekt där vi kan tillföra ett mervärde till byggherren och till projektet. I och för sig bedömer vi att vårt koncept lämpar sig för merparten av byggprojekten.


Däremot är vårt åtagande väldigt flexibelt. I projektets första skeden, Förstudie och Systemhandlingsskede, arbetar vi på konsultbasis med avrop för ett skede i taget.


Om du som Byggherre inte är nöjd med våra insatser efter antingen Förstudien eller Systemhandlingen har du full frihet att välja ett annat företag eller ett annat upplägg för fortsättningen av projektet. Allt material och all dokumentation som tas fram är din egendom.


Innan Produktionen påbörjas kommer vi överens om ett avtal där vi tillsammans genomför byggproduktionen med full transparens kring allt som sker i projektet, framförallt avseende kostnaderna.


Vi är också mycket flexibla när det gäller omfattningen av vårt åtagande.


Om det redan finns interna eller externa resurser engagerade i projektet kompletterar vi dessa och tillsammans bildar vi en organisation som kan driva projektet med full kontroll och styrning i enlighet med vårt PSG-Åtagande.

Tillbaka