VI ÄR BYGGARE MEN VI SPIKAR INTE

 

Samtliga medarbetare på PSG har en lång och gedigen erfarenhet som byggare från olika typer av entreprenadbolag. Det är denna erfarenhet som vi säljer till dig som Byggherre och som hjälper dig att fatta rätt beslut under utvecklingen av ditt Byggprojekt. Med vår erfarenhet från praktiskt byggande kompletterar vi konsultgruppen i projektets tidiga skeden och bistår med marknadsanpassade kostnadsberäkningar som bidrar till en optimering av byggnaden ur aspekter såsom funktion, estetik och kostnad.


För att understryka vårt oberoende har vi valt att inte ha några egna produktionsresurser utöver produktionsledningen ute på arbetsplatsen. Allt arbete som ska utföras på arbetsplatsen handlas upp av specialföretag såsom målare, golvläggare, murare, rörinstallatörer, elinstallatörer etc. Detta innebär att samtliga förslag på lämpliga produktionsmetoder och samtliga kostnadsberäkningar vi gör är objektiva. Vårt enda intresse är att tillsammans med Dig som Byggherre och den övriga projektgruppen skapa en byggnad som alla inblandade kan känna sig stolta över och som håller sig inom de uppsatta ramarna avseende tid och kostnad.

Tillbaka