Kroksabeln, Helsingborg

Om projektet Uppdrag Bilder Involverade

PSG har haft uppdraget åt Wihlborgs att tillsammans med Strängbetong handla upp och genomföra delentreprenaden för "Tätt hus".

PSG har också ansvarat för produktionsledningen av samtliga delentreprenader som har kontrakterats av Wihlborgs.

Wihlborgs har haft full insyn i kostnaderna för "Tätt hus" med tydliga slutkostnadsprognoser.