Kroksabeln, Helsingborg

Om projektet Uppdrag Bilder Involverade

Projektet Kv. Kroksabeln är genomfört som en delad entreprenad med Wihlborgs som byggherre. Samtliga delentreprenader är upphandlade av Wihlborgs där PSG tillsammans med Strängbetong har genomfört delentreprenaden för "Tätt hus"

PSG har också svarat för produktionssamordning av de övriga delentreprenaderna.

De två huskropparna har en sammanlagd yta på knappt 4.500m2 och fungerar som industrihotell. Den prefabricerade betongstommen består av pelare, balkar och TT-kassetter. Fasaden utgörs av prefabricerade betongelement av sandwichtyp.