Hillebarden, Helsingborg

Om projektet Uppdrag Bilder Involverade

PSG:s uppdrag har varit att tillsammans med Strängbetong genomföra delentreprenaden "Tätt hus".

Wihlborgs har haft full insyn i delentreprenadens kostnader.