Hillebarden, Helsingborg

Om projektet Uppdrag Bilder Involverade

Projektet Kv. Hillebarden, Helsingborg är genomfört som en delad entreprenad med Wihlborgs som byggherre. Samtliga entreprenader är upphandlade av Wihlborgs där PSG tillsammans med Strängbetong har genomfört entreprenaden för "Tätt hus".

Projektet består av en huskropp på drygt 4.300m2 med en prefabricerad betongstomme med pelare, balkar och TT-kassetter samt prefabricerade ytterväggar i betong, typ sandwichelement.