Domkyrkoforum, Lund

Om projektet Uppdrag Bilder Involverade

Under uppförandet av Domkyrkoforum var PSG:s uppdrag att tillsammans med Lunds Domkyrka genomföra byggnationen som CM-Entreprenör.

Detta innebar att PSG svarade för samtliga upphandlingar av entreprenörer och leverantörer samt produktionsledning, tidplanering och kostnadsstyrning.

Projektet bestod av tre delprojekt:

Nybyggnad av Domkyrkoforum, Ombyggnad av "Arkenhuset" och Nybyggnad av Domkyrkoplatsen.

De tre delprojekten redovisades månadsvis till Lunds Domkyrka avseende inköp, tidplanering och slutkostnadsprognos.