Domkyrkoforum, Lund

Om projektet Uppdrag Bilder Involverade

Redan år 2000 togs planerna upp om ett besökscentrum för Lunds Domkyrka. Men det var inte förrän i mars 2010 som de slutliga bygglovshandlingarna lämnades in till Byggnadsnämnden. Förslaget gick igenom och det är arkitekten Carmen Izquierdos bidrag ”Portal och Atrium” som har byggts söder om Domkyrkan.

Projektet bestod av tre delprojekt med separat ekonomisk redovisning:

  • Nybyggnad av Domkyrkoforum
  • Ombyggnad av "Arkenhuset"
  • Nybyggnad av Domkyrkoplatsen

Byggnationen av Domkyrkoforum var mycket speciell eftersom det lades stor vikt vid projektets arkitektoniska kvalitéer på bekostnad av rationella produktionsmetoder och enhetliga stomlösningar. Stommen utgör en del av den färdiga byggnadens arkitektur.

Den platsgjutna betongen är gjuten mot brädform i speciella mönster som sedan har laserats med vitpigment. TT-kassetterna är gjutna med vitbetong och tillverkade i Tyskland.

Stålstommen som bär upp det stora skärmtaket över entrén mot Kyrkogatan är prefabricerad och lyft på plats. Plåten i fasaden består av en speciell legering, Nordic Brass, som snabbt patineras. Redan efter 2 år har fasadens gyllene mässingsfärg övergått till en bronsfärgad kulör. Arbetet utfördes av ett lokalt plåtslageri som i samråd med arkitekten tog fram det kassettsystem som har använts på fasaden.

Det fasta akustikundertaket över kontorsytorna på plan 2 är utförda med produkter från Gyptone sortimentet. Arbetet blev utsett av Saint-Gobain till det bästa gipsarbetet i Sverige 2011.

Domkyrkoforum har belönats med

Lunds Stadsbyggnadspris 2011, Region Skånes Arkitekturpris 2012, Kasper Sahlin Priset 2012

Domkyrkoplatsen har belönats med

Lunds Stadsbyggnadspris 2011