KV. KROKSABELN

Beställare:                    Wihlborgs

Typ av projekt:             Nybyggnad

Uppdrag:                      CM

Genomförande:            2011 – 2012

 

På uppdrag av Wihlborgs har PSG uppfört företagshotell på Berga industriområde i Helsingborg innefattande lokaler fördelat på två huskroppar.

Byggnaderna innehåller bland annat bilbesiktning, bilförsäljning samt kontor- och lagerytor.