KÖPINGEGÅRDEN

Beställare:                    Catena

Typ av projekt:             Nybyggnad

Uppdrag:                      CM

Genomförande:            2012 – 2013

 

På uppdrag av Catena har PSG uppfört kontors- och industrilokal vid Helsingborgs södra infart. Byggnaden är skräddarsydd för Svenska Retursystems verksamhet.