KV. HILLEBARDEN

Beställare:                    Wihlborgs

Typ av projekt:             Nybyggnad

Uppdrag:                      CM

Genomförande:            2011 – 2012

 

På uppdrag av Wihlborgs har PSG uppfört en byggnad på Berga industriområde i Helsingborg innehållande två butikslokaler.