DOMKYRKOFORUM

Beställare:                    Lunds Domkyrka

Typ av projekt:             Om- och Nybyggnad

Uppdrag:                      CM

Genomförande:            2010 – 2011

 

På uppdrag av Lunds Domkyrka genomförde PSG nybyggnad av Domkyrkoforum samt ombyggnad av befintliga lokaler i ”Arken” huset som integrerades till Domkyrkoforum. Byggnaden är uppförd i anslutning till Lunds Domkyrka.

”Arken” huset innehåller bokhandel på bottenplan samt kontor och lokaler på plan 2. Domkyrkoforum innehåller samlingslokaler på plan 1 och kontorslokaler på plan 1.

Domkyrkoforums fasad är utförd i tombac som är en plåtlegering som patineras relativt snabbt från en blank mässingsyta till en matt brun yta.

Domkyrkoforum erhöll Kasper Sahlin priset 2012.