HANDELSOMRÅDE HAMMARSHUS

Beställare:                    C4 Shopping

Typ av projekt:             Nybyggnad

Uppdrag:                      CM

Genomförande:            2014 - 2019

 

På uppdrag av C4 Shopping har PSG uppfört totalt 4 byggnader innehållande butikslokaler. Fastigheterna benämns Hus 1 – 4 och innefattar såväl köpcentra som volymhandel.

Hus 4 innehåller köpcentra med ett nittiotal butiker. Färdigställt 2019

Hus 3 innehåller volymhandel med City Gross som största hyresgäst. Färdigställt 2018.

Hus 2 innehåller volymhandel med Hornbach och Dollarstore som hyresgäster. Färdigställt 2019.

Hus 1 innehåller lokaler för Leos Lekland. Färdigställt 2019. Resterande ytor är lediga.