PSG Projekt är ett företag med stor erfarenhet av att genomföra projekt enligt CM-modell.

CM eller Construction Management är en internationellt välkänd leveransmodell för byggprojekt som möjliggör för byggherren att genomföra byggnationen i egen regi. Detta är möjligt genom att bryta ut samtliga styrfunktioner, management funktioner, i ett byggprojekt och tillhandahålla dessa till byggherren.

Byggnationen genomförs på delad entreprenad vilket innebär stora fördelar för projektet. CM-modellen är mer flexibel och mer effektiv ur ett tids- och kostnadsperspektiv jämfört med ett genomförande på utförande- eller totalentreprenad.

PSG utför varken projektering eller entreprenadarbeten utan detta köps in av företag som har efterfrågad kompetens och erfarenhet. PSG:s uppgift är i enlighet med ovanstående modell att styra och leda detta arbete under såväl projektering som produktion.

 

Nyheter

  • Det finns inga objekt att visa